IDUB to zwiększenie subwencji, a nie projekt badawczy sam w sobie. Inne projekty finansowane przez MNiSW/MEiN można jak najbardziej sprawozdawać.