W polu „Karta Polaka” należy wykazać wyłącznie studentów cudzoziemców, którzy posiadają ważną Kartę Polaka.