W module Kierunki, w sekcji „Opłaty” należy zarejestrować opłaty za bieżący rok. W razie potrzeby dane te powinny być aktualizowane.

Więcej szczegółów znajdziesz w Pomocy.