Zgodnie z ustawą 2.0 w Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora powinny się znaleźć również informacje o rozprawie doktorskiej, jednak ich wymagalność jest różna w czasie. Dla osoby, która rozpoczęła kształcenie w szkole doktorskiej zwykle nie będą znane informacje o rozprawie w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kształcenia (w czasie których należy zarejestrować taką osobę). Podmioty mają obowiązek rejestrować zmiany danych w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1 a) i 2 rozporządzenia ws. POL-on