Tak, jeżeli doktorant nie jest zatrudniony przez uczelnię, ale prowadzi na niej zajęcia, powinien zostać zarejestrowany w module Pracownicy jak tzw. inna osoba prowadząca zajęcia.