Nowe wymagane pola (państwo urodzenia, Karta Polaka) dotyczą tylko tych studentów, którzy rozpoczęli studia na nowych zasadach od 1.10.2019 r. Dane te można wprowadzić, ale nie jest to konieczne do wykazania kontynuacji studiów.