Powinien zostać zarejestrowany, jeśli jego pobyt na uczelni wynosi co najmniej jeden rok akademicki.