Nie, nie należy. Rejestracji podlegają tylko umowy cywilno-prawne dla osób prowadzących zajęcia. Natomiast pracowników naukowych należy rejestrować w zakresie stosunku pracy.