Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, godziny zajęć, które nie są ujęte w programie studiów nie powinny być wykazywane – dotyczy to np. zajęć w ramach programu Erasmus.