Rozporządzenie jasno wskazuje zakres do rejestracji:

„f) imiona i nazwisko oraz – jeżeli jest znany – numer ORCID:

– kierownika projektu oraz okres kierowania projektem – w przypadku podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,

– kierownika zespołu badawczego w tym podmiocie – w przypadku podmiotu współrealizującego projekt”.