Liczba godzin zajęć rejestrowana w module Pracownicy powinna dotyczyć całego roku akademickiego.

Natomiast liczba godzin zajęć rejestrowana w module Kierunki powinna dotyczyć całego planowanego cyklu kształcenia. Wskazać przy tym należy, że może się ona zmieniać rok do roku akademickiego. Np. na rok akademicki 2019/2020 uczelnia podaje w POL-onie liczbę 2000 godzin, a w kolejnym roku akademickim 2020/2021, w przypadku zmiany programu studiów, może zmienić tę wartość na np. 2100 godzin.