Tak, w takiej sytuacji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora trzeba ponownie wybrać szkołę doktorską, w której kształci się doktorant (nawet jeżeli usunięcie i dodanie szkoły w module Szkoły doktorskie nastąpiło w ciągu jednego dnia). Wynika to z faktu, że nowa szkoła doktorska ma inny identyfikator, więc trzeba podpiąć właściwą szkołę do doktoranta.