Istnieje możliwość pobrania błędnych danych (plików XML), wewnątrz których umieszczona jest informacja o błędach.