Dla każdej aparatury oraz infrastruktury informatycznej powiązanej z inwestycją należy wprowadzić oddzielny opis techniczny.