W polu „Podstawa zwolnienia z opłat cudzoziemca” należy uwzględniać wyłącznie studentów cudzoziemców zwolnionych z opłat za kształcenie zgodnie z art. 324 ustawy 2.0. Natomiast cudzoziemcy, którzy wnoszą opłaty za kształcenie w wysokości pomniejszonej zgodnie z decyzją uczelni, nie powinni być uwzględniani w tym polu. Dotyczy to tylko cudzoziemców, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020.