Inwestycje sprzed 1 października 2018 r. mogą zostać usunięte przez jednostkę. Dane te nie będą usuwane przez OPI PIB. Dane w rejestrze są publiczne, w związku z czym, jeżeli inwestycja nie jest wycofana rekomendujemy uzupełnienie danych.

Zobacz także:

Za jaki okres należy uzupełnić dane wstecz w module Inwestycje?