Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, instytut badawczy lub PAN nie ma obowiązku rejestrowania pracownikowi zgody na dodatkowe zatrudnienie – jest to decyzja instytutu. Jeżeli instytut, na własne potrzeby, chce wprowadzić taką informację, to możliwe jest  zarejestrowanie dodatkowego zatrudnienia w podmiocie znajdującym się w wykazie instytucji w POL-onie lub w podmiocie spoza wykazu.

Funkcjonalność ta dostępna jest również dla uczelni.