Poza wartościami deklaratywnymi (liczba godzin zajęć, pensum dydaktyczne) dane w module Pracownicy należy aktualizować na bieżąco, tj. zgodnie z przepisami w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie. Wyjątek to sytuacje, gdy przepisy jasno określają inne terminy (np: nieobecności pracownika rejestrujemy raz na rok według stanu na 31 grudnia).

Podstawa prawna: § 9 rozporządzenia ws. POL-on