Można uzupełniać jedynie projekty dotyczące upowszechniania nauki. Projekty inwestycyjne są  sprawozdawane w module „Inwestycje”.