upowszechnianie nauki

Czy wprowadzane do POL-on projekty finansowane z NCN dotyczą upowszechniania nauki?

Czy będziemy uzupełniać dane o projektach dydaktycznych, edukacyjnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych?

Czym są projekty dotyczące upowszechniania nauki? Jakie są konsekwencje zaznaczenia tego pola w formularzu?