Informację o tym, czy „projekt dotyczy upowszechniania nauki” należy wpisywać jedynie wówczas, gdy przeważająca ilość zadań danego projektu dotyczy upowszechniania badań (np. organizacja konferencji), a nie samego ich prowadzenia.

Przykładem takiego projektu może być finansowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka.