Istnieje możliwość filtrowania wykazu pracowników z zastosowaniem kryterium „inne osoby prowadzące zajęcia”.