W zakresie masowego importu danych dla modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora od 8.04.2020 r. jest dostępna usługa API.