Zasady wprowadzania klasyfikacji ISCED w systemie POL-on związane są z wymogami GUS. Decyzja o wyborze określonego kodu pozostaje w zakresie kompetencji podmiotu prowadzącego szkołę doktorską..

Więcej na temat klasyfikacji ISCED przeczytasz tutaj.