Takich pracowników można wyszukać za pomocą filtra „Ogranicz do zatrudnień bez aktywnych warunków zatrudnienia”. Pozwala on wyfiltrować pracowników, którzy mają otwarte (niezakończone) zatrudnienie systemowe (sekcja „Dane zatrudnienia”), ale którym skończyły się warunki zatrudnienia (np. skończyła się umowa na czas określony) lub w ogóle nie mają zarejestrowanych warunków zatrudnienia (w tym tzw. uproszczonych warunków zatrudnienia, czyli dotyczących innych osób prowadzących zajęcia). Filtr ten pomaga dbać o zamknięcie zatrudnień, w których skończyła się umowa/wyszukać pracowników, którym trzeba wpisać nowe warunki.