Nie jest to nowe zatrudnienie. Jest to nowy warunek zatrudnienia lub ewentualnie korekta warunku zatrudnienia. Zależy to od tego, co się zmieniło. Jeśli zmieniła się tylko umowa z czasu określonego na czas nieokreślony, to można skorygować tylko ten parametr lub zarejestrować tę umowę jako nowy warunek zatrudnienia. Jeśli jednak jednocześnie wraz ze zmianą umowy zmienia się np.: rozmiar etatu lub stanowisko, to taka umowę trzeba zarejestrować jako nowy warunek zatrudnienia.