Promotor oraz przewodniczący dyscypliny nie powinni być rejestrowani w systemie – nie ma takiego obowiązku.