Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, w przypadku trybu eksternistycznego, datą wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jak również datą złożenia rozprawy doktorskiej, jest data doręczenia wniosku oraz rozprawy podmiotowi doktoryzującemu. Obie daty są tożsame.