Należy uwzględnić wszystkie rodzaje zajęć określone w programie studiów (np. zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria , lektoraty).