zatrudnienie doktoranta

Czy doktorantom, którzy w projektach otrzymują wynagrodzenie równe lub wyższe niż 150% wartości należnego stypendium zaznaczamy, że nie ma prawa do stypendium, czy że ma uprawnienie?

Jak w module Pracownicy należy zarejestrować zatrudnienie doktorantowi będącemu inną osobą prowadzącą zajęcia?

Dlaczego znając datę ustania zatrudnienia doktoranta szkoły doktorskiej nie mogę jej od razu wpisać do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Jak prawidłowo zarejestrować zatrudnienie doktoranta w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

Czy w przypadku osoby ubiegającej się o stopień doktora eksternistycznie należy wypełnić zakładkę „Zatrudnienie”?