wymiana międzynarodowa

Czy w zakresie wymiany międzynarodowej  ramach jednej umowy pracownika, który wyjeżdżał np. 5 razy w różne miejsca wykazujemy 1 raz czy 5 razy?

Czy w wykazie studentów w Systemie POL-on należy rejestrować cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej?