Obowiązek niezwłocznego uzupełniania danych (a także ich aktualizowania i oznaczania jako archiwalne)  w module Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów wynika z § 15 ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on.