Porównując wyliczone dane statystyczne z raportem z danych źródłowych należy zwrócić uwagę nie tylko na liczbę osób uwzględnionych w raporcie z danych źródłowych, ale także na krotność zliczania danej osoby. W raporcie z danych źródłowych jest widoczne, czy dana osoba została zliczona tylko raz, czy więcej w danym wierszu i w danej kolumnie.

Przykład:

Jeśli Jan Kowalski, Polak, studiuje stacjonarnie na dwóch różnych kierunkach prowadzonych przez uczelnię, z tego:
–  na kierunku A studiuje na pierwszym roku
– na kierunku B studiuje na drugim roku
to:
–  dla działu 1 sekcja 1 forma Stacjonarne sprawozdania S-10 będzie uwzględniony dwa razy w kolumnie „Ogółem”  (w raporcie z danych źródłowych dla tego studenta w tej kolumnie pojawi się liczba dwa)
–  dla działu 1 sekcja 1 forma Stacjonarne sprawozdania S-10 będzie uwzględniony raz w kolumnie „Z liczby ogółem studenci I roku studiów razem”  (w raporcie z danych źródłowych dla tego studenta w tej kolumnie pojawi się liczba jeden).