W opisywanym przypadku, lidera należy oznaczyć jako podmiot nietworzący system szkolnictwa wyższego i nauki.