Data zakończenia oświadczenia N nie musi (chociaż może) pokrywać się z datą zakończenia stanowiska, ale nie jest to związane z przejściem na inne stanowisko. Data zakończenia oświadczenia N jest związana z zaprzestaniem prowadzenia badań w danej dyscyplinie w danej jednostce (prowadzenie badań może być realizowane także przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymagających prowadzenia badań).