Interpretacja ministerstwa: Wszystkie wartości powinny być podane w złotych. Obcą walutę należy przeliczyć po kursie z dnia poprzedzającego dzień roboczy podpisania umowy lub wydania decyzji o finansowanie z bazy NBP.