Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwo, w przypadku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w którym (pierwszy) podmiot habilitujący wskazany przez kandydata odmówił jego przeprowadzenia, podmiot ten nie rejestruje postępowania awansowego.

Dane wprowadza się w terminie 30 dni od dnia powołania komisji habilitacyjnej.