Ponieważ w roku akademickim 2019/2020 studenci raportowani są do starego systemu POL-on, który został dostosowany do wymogów nowej ustawy, identyfikator zewnętrzny nie jest używany w tym systemie. Obowiązującym identyfikatorem studenta jest UID, nadawany przez system.