Stanowisko ministerstwa:

Dane wprowadza się w terminie 30 dni od dnia powołania komisji habilitacyjnej.