Zasadniczo potrzebne są: stary i nowy kod uruchomienia oraz data rozpoczęcia studiów. Szczegółowy zakres danych niezbędnych do raportowania takich studentów jest przedstawiony w specyfikacji importu dostępnym tutaj: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

Należy pamiętać, że nie można wskazać kontynuacji studiów na uruchomieniu, jeżeli student nie był zarejestrowany na semestr letni 2018/2019 i nie jest aktywnym studentem na studiach, które wskazywane są jako kontynuowane w chwili raportowania.