Należy wpisać podstawę: „decyzja administracyjna rektora”.