Dla studentów zagranicznych, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r. nie należy zmieniać podstawy przyjęcia i kształcenia. Podstawa przyjęcia i kształcenia takiego cudzoziemca może przyjmować jedną z dwóch wartości: „Przyjęcie na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na podstawie decyzji właściwego ministra” lub „Podjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich”, albo pozostać pusta.