Kierownik podmiotu realizującego daną inwestycje  powinien wskazać osobę, z którą bezpośrednio można się skontaktować w sprawie użytkowania inwestycji, aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej.