Zaleca się przyjąć datę podpisania umowy pomiędzy Koordynatorem a Komisją.