Trybu przygotowywania rozprawy nie można zmienić ani skorygować po tym, jak osoba ubiegająca się o stopień doktora została zarejestrowana w POL-onie. Jest to bowiem jeden z atrybutów identyfikujących daną osobę w systemie. W razie pomyłki należy usunąć kandydata na doktora z wykazu i zarejestrować go ponownie, już z właściwym trybem przygotowywania rozprawy.