Rozliczenie takiego studenta, zależy od decyzji podjętych na uczelni.
Jeżeli student:

  • rozpoczął kształcenie przed 1.10.2019 r.
  • nie został skreślony z listy studentów
  • oczekuje na obronę (np. na podstawie decyzji o przedłużeniu terminu składania pracy)
  • nie jest rejestrowany na kolejny semestr roku akademickiego tj. na semestr zimowy 2019/2020

wówczas możliwe jest wprowadzenie informacji o obronie w starym wykazie studentów, na kierunku niedostosowanym do wymogów nowej ustawy.

Ale jeżeli student:

  • rozpoczął kształcenie przed 1.10.2019 r.
  • został skreślony z listy studentów
  • obronił się po wznowieniu

wówczas możliwe jest wprowadzenie informacji o obronie w nowym wykazie studentów (2019/2020), na kierunku dostosowanym do wymogów nowej ustawy.