W tym przypadku deklaracja liczby godzin powinna nastąpić dopiero wtedy, gdy rejestrujemy zatrudnienie tej osoby w systemie.