Liczba godzin zajęć jest wartością deklaratywną podawaną, co do zasady, na początku roku akademickiego. W opisanej sytuacji można zarejestrować liczbę godzin zajęć całorocznych, planowaną na cały rok akademicki, dla pierwszego zatrudnienia; nie trzeba wówczas rejestrować liczby godzin zajęć dla drugiego zatrudnienia. (Natomiast gdyby po zakończeniu pierwszego zatrudnienia zaszła istotna zmiana, np. osoba nie podjęła drugiego zatrudnienia, należy odpowiednio skorygować informację o liczbie godzin zajęć.)

Inną opcją jest rejestracja na początku roku akademickiego liczby godzin zajęć dla pierwszego zatrudnienia, a następnie po zarejestrowaniu drugiego zatrudnienia zaraportowanie pozostałej liczby godzin zajęć dla tego zatrudnienia.