Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej powinno być rejestrowane jedynie dla nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział – czyli osób zarejestrowanych w module Pracownicy.