Opcja usuwania pracownika z modułu Pracownicy została wdrożona w maju 2020 r. Aby z niej skorzystać, wejdź w szczegóły danego pracownika i kliknij w przycisk „Usuń pracownika” widoczny pod jego nazwiskiem.

Uwaga! Operacja usunięcia powoduje trwałe usunięcia pracownika oraz danych jego zatrudnienia we wskazanym podmiocie. Jest to czynność nieodwracalna.